Điểm Kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa 83 - Ngày thi 21/10/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: Thu, 1 Nov 2018

 

THÔNG BÁO

 

      Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa ngày 21/10/2018 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

       - Nhận đơn chấm phúc khảo đến sáng 02/11/2018

       - Công bố kết quả phúc khảo chiều 05/11/2018

       - Thí sinh đạt kết quả nhận Giấy chứng nhận tạm thời từ 14/11/2018

 

                                                                                   HỘI ĐỒNG THI