Chức năng

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ 

 

        Tạo nguồn học viên cho nhu cầu giáo dục và đào tạo sinh viên ở 3 cấp độ.

      Thực hiện chủ trương xoá mù ngoại ngữ trong nhân dân tỉnh An Giang và các vùng dân cư lân cận, từng bước nâng cấp trình độ ngoại ngữ cho nhân dân và cán bộ theo chương trình A, B, C của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và triển khai trong cả nước ngày 01/12/1994, nhằm hướng dẫn tiếp cận dần với trình độ ngoại ngữ nhất là trình độ tiếng Anh của các nước đang sử dụng tiếng đó như một ngoại ngữ chính.

       Nâng cao trình độ hiểu biết tổng quát của người học về thế giới xung quanh thông qua ngoại ngữ và cũng đồng thời thông qua ngoại ngữ nâng cao dần trình độ viết và nói tiếng Việt của đại bộ phận dân trong vùng.

       Đào tạo đội ngũ chuyên ngành về ngoại ngữ, nhất là Anh ngữ: Chuyên Nghe, Nói, Đọc, Viết, Dịch, có kiến thức ngoại ngữ về các ngành khách sạn, nhà hàng, du lịch, lái xe, giao tiếp, quản trị kinh doanh,... chủ yếu phục vụ cho phát triển du lịch tại tỉnh An Giang và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

       Đào tạo một đội ngũ học sinh có trình độ ngoại ngữ có khả năng du học (qua loại hình lớp ngoại ngữ du học gồm các giáo trình: TOEFL, MICHIGAN, IELTS, P.E.T, TOEIC...) tại các nước Anh, Pháp, Mỹ, Úc,.. và các nước trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

       Mở lớp bồi dưỡng, chuyên tu, tại chức về ngoại ngữ cho CB - CNV tại địa phương.

       Mở lớp tiếng Việt cho người nước ngoài.

                                                                                      TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ