Khai giảng khóa mới

  • Đăng bởi: admin lúc: Mon, 8 Aug 2016

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

NĂM HỌC: 2021-2022

 

STT KHÓA NGÀY KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ ĐẾN
01 K107 20/06/2022  
02 K108 09/2022  
03 K109 12/2022  
       

                                                                                                                                                                            

                                                                                 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ