Thông báo chiêu sinh Khóa 87. Tổng khai giảng: 18/10/2016

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: Sat, 1 Oct 2016

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ 87

    

     Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào tối các ngày 3, 5 và chiều thứ 7 hàng tuần tại Trường Đại học An Giang. Cụ thể như sau:

 

Stt

LỚP

TÊN LỚP

GIÁO TRÌNH

SỐ TIẾT

ĐƠN GIÁ

1

Tiếng Anh

Cơ bản người lớn

General English

Four Corners 2A

72 tiết

700.000

2

Luyện thi Chứng chỉ quốc gia

Chứng chỉ A

Int. A

Four Corners 2B

72 tiết

800.000

Chứng chỉ B

Int. B

Four Corners 3A

84 tiết

900.000

3

Luyện thi theo khung nâng lực 6 bậc

Luyện A2

A2.1

Tài liệu tổng hợp

100 tiết

1.300.000

A2.2

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

900.000

4

Tiếng Anh

Đàm thoại

Cơ bản

S1

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

800.000

Nâng cao

S2

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

950.000

5

Tiếng Anh

Quốc tế

Luyện TOEIC

TOEIC

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.200.000

Luyện IELTS

IELTS

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.500.000

                             TỔNG KHAI GIẢNG: 18-10-2016

Đặc biệt:

– Giảm 15% học phí cho “TÂN” sinh viên và nhận quà của Trung tâm khi đăng ký từ ngày ra thông báo đến 11/10/2016.

– Nhận học viên đăng ký liên tục trong tuần và khai giảng lớp khi đủ số lượng học viên (học viên có thể chọn học ban ngày vào thời gian thích hợp nếu tự thành lập được nhóm trên 15  học viên).

Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo, tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ: Tầng trệt, Khối Thư viện và các Trung tâm vào giờ hành chính hoặc tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (076) 6253595 hoặc 01218.030247

* Website: http://cfl.agu.edu.vn  -  Email: cfl@agu.edu.vn

                                                                                                               P. Giám đốc

                                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                          Nguyễn Minh Triết