Thông tin thi cử

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B, khóa 83 ngày 21/10/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: Sat, 5 Jan 2019

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh B

Khóa 83, ngày 21/10/2018

Các bạn đã đạt kết quả tại kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia khóa 83, ngày 21/10/2018 có thể đến Trung tâm Ngoại ngữ (tầng trệt Tòa nhà thư viện) nhận chứng chỉ chính thức.

Undefined

Điểm kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa 84, ngày 23/12/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: Fri, 28 Dec 2018

THÔNG BÁO

Hiện tại, đã có kết quả thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa 84, ngày 23/12/2018.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại link: https://cfl.agu.edu.vn/?q=vi/Tra-cuu-diem-thi (Mục: Tra cứu điểm)

Nhập: Số báo danh hoặc Họ và tên

Undefined

Điểm Kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa 83 - Ngày thi 21/10/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: Thu, 1 Nov 2018

 

THÔNG BÁO

 

      Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa ngày 21/10/2018 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

Undefined

Điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ - Khóa ngày 02/04/2017

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: Thu, 13 Apr 2017

THÔNG BÁO

            Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa ngày 02/04/2017 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

  - Nhận đơn chấm phúc khảo đến sáng 15/04/2017

Undefined