Điểm Kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa 80-Ngày thi: 08/04/2018

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T3, 17 Th4 2018

 

THÔNG BÁO

    Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa ngày 08/04/2018 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang Web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

  - Nhận đơn chấm phúc khảo đến hết ngày 20/04/2018

  - Công bố kết quả phúc khảo chiều 24/04/2018

  - Thí sinh đạt kết quả nhận Giấy chứng nhận tạm thời từ 02/05/2018

                                                                                                                                  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ