Điểm Kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa 81-Ngày thi: 10/06/20181

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T2, 18 Th6 2018

 

THÔNG BÁO

 

    Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa ngày 10/06/2018 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang Web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

  - Nhận đơn chấm phúc khảo đến hết ngày 22/06/2018

  - Công bố kết quả phúc khảo chiều ngày 03/07/2018

  - Thí sinh đạt kết quả nhận Giấy chứng nhận tạm thời từ ngày 10/07/2018

                                                                                                    

                                                                                             TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ