Điểm kỳ thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa 84, ngày 23/12/2018

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 28 Th12 2018

THÔNG BÁO

Hiện tại, đã có kết quả thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa 84, ngày 23/12/2018.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại link: https://cfl.agu.edu.vn/?q=vi/Tra-cuu-diem-thi (Mục: Tra cứu điểm)

Nhập: Số báo danh hoặc Họ và tên

Chọn: Ngày thi, Chứng chỉ

TÌM KIẾM

 

Phúc khảo: nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 07/01/ 2019

Công bố điểm chấm phúc khảo: 08/01/2019

Thí sinh nhận chứng chỉ tạm thời vào ngày: 16/01/2019

                                                                                                                    TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ