Điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ - Khóa ngày 02/04/2017

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T5, 13 Th4 2017

THÔNG BÁO

            Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia - Khóa ngày 02/04/2017 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

  - Nhận đơn chấm phúc khảo đến sáng 15/04/2017

  - Công bố kết quả phúc khảo chiều 18/04/2017

  - Thí sinh đạt kết quả nhận Giấy chứng nhận tạm thời từ 25/04/2017

                                                                       TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ