Điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia - Khóa ngày 22/10/2017

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T4, 1 Th11 2017

 

THÔNG BÁO

   Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa ngày 22/10/2017 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang Web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

  - Nhận đơn chấm phúc khảo đến 04/11/2017

  - Công bố kết quả phúc khảo chiều 07/11/2017

  - Thí sinh đạt kết quả nhận Giấy chứng nhận tạm thời từ 13/11/2017

                                                                                                                                  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ