Điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia - Khóa ngày 27/08/2017

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T4, 6 Th9 2017

THÔNG BÁO

 

   Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa ngày 27/08/2017 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang Web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

  - Nhận đơn chấm phúc khảo đến 08/09/2017

  - Công bố kết quả phúc khảo chiều 12/09/2017

  - Thí sinh đạt kết quả nhận Giấy chứng nhận tạm thời từ 19/09/2017

                                                                                                                                  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ