Điển kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia - Khóa ngày 14/01/2018

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T5, 25 Th1 2018

 

THÔNG BÁO

   Điểm Kỳ thi cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia Khóa ngày 14/01/2018 đã được niêm yết tại Bảng thông tin của Trung tâm và được đưa lên trang Web Trung tâm (mời vào mục "Tra cứu điểm" để xem).

  - Nhận đơn chấm phúc khảo đến hết sáng ngày 27/01/2018

  - Công bố kết quả phúc khảo chiều 30/01/2018

  - Thí sinh đạt kết quả nhận Giấy chứng nhận tạm thời từ 05/02/2018

                                                                                                                                  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ