Báo cáo chuyên đề: Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trẻ em

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T3, 22 Th11 2016

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

TỔ CHỨC BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

"CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TRẺ EM"

 

1. Thời gian: 27/11/2016

2. Địa điểm: Phòng Lab 5, Trung tâm Ngoại ngữ

3. Đối tượng tham gia: giáo viên đang giảng dạy tại Trung tâm

4. Người báo cáo: Ths. Phan Văn Chí - Phó Giám đốc TTNN.

                                                Trung tâm Ngoại ngữ