Chứng chỉ quốc gia

 

NHỮNG ĐIỀU THÍ SINH CẦN BIẾT

TRONG THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC GIA

 

I. TRƯỚC NGÀY THI:

    1. Thí sinh nhận thẻ dự thi trước 2 ngày diễn ra kỳ thi (thứ Sáu và sáng thứ Bảy)

    2. Xem danh sách và sơ đồ phòng thi trước mỗi buổi thi.

    3. Kiểm tra thông tin cá nhân trên danh sách thí sinh (họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh,…) nếu có sai sót, thí sinh phải chỉnh sửa và ký tên vào “danh sách điều chỉnh” trong buổi thi đầu tiên.

    4. Xem giờ thi môn Nói trong buổi sáng (sau khi thi môn Nghe-Đọc-Viết) để đến phòng thi đúng giờ.

II. SAU NGÀY THI:

    1. Kết quả điểm thi được niêm yết sau 07 đến 10 ngày tại văn phòng Trung tâm.

    2. Nhận đơn chấm phúc khảo sau khi điểm thi được niêm yết (theo thời gian thông báo).

    3. Công bố kết quả chấm phúc khảo (theo thời gian thông báo).

    4. Phát giấy chứng nhận tạm thời vào tuần thứ 03 sau ngày thi (không giải quyết các trường hợp yêu cầu cấp giấy chứng nhận tạm thời sớm).

    5. Phát chứng chỉ chính thức vào tuần thứ 10 sau ngày thi.

Chú ý:

- Chứng chỉ được phát từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần tại văn phòng Trung tâm.

- Thí sinh cần lưu ý ghi chính xác về ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh đúng với giấy CMND hoặc bản sao giấy khai sinh nộp kèm theo. Chi tiết này sẽ được thể hiện trên danh sách thí sinh dự thi và trên chứng chỉ (nếu đạt yêu cầu) và chỉ được thay đổi trong trường hợp Hội đồng thi nhập liệu sai.

 III. LỆ PHÍ THI:  - Trình độ B: 400.000 đồng

                                 - Bảo lưu     : 100.000 đồng/1 môn

IV.  CÁC KHÓA THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC GIA DỰ KIẾN NĂM HỌC 2018-2019

STT          KHÓA         NGÀY THI NGÀY HẾT HẠN NHẬN HỒ SƠ
01 K82 12/08/2018 04/08/2018
02 K83 21/10/2018  
03 K84 01/2019  
04 K85 04/2019  
05 K86 06/2019  

V.  CÁC KHÓA THI TIẾNG ANH A2 DỰ KIẾN TRONG NĂM HỌC 2018-2019

STT          KHÓA         NGÀY THI NGÀY HẾT HẠN NHẬN HỒ SƠ
01      
02      
03      

                                                                      

                                                                                       TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ