Chứng chỉ quốc tế

 

LỊCH THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ

DỰ KIẾN NĂM HỌC 2017-2018

 

* CÁC KHÓA THI TIẾNG ANH A2 DỰ KIẾN TRONG NĂM HỌC 2017-2018

STT          KHÓA            NGÀY KIỂM TRA      NGÀY HẾT HẠN NHẬN HỒ SƠ
01 K03 10/09/2017 05/08/2017
02 K04 12/11/2017 23/10/2017
03 K05    

                                                            

                                                                                                     TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ