Hội thảo chia sẻ ứng dụng CNTT trong dạy và học đáp ứng chuẩn B1 VSTEP

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T2, 29 Th1 2024

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển mạnh mẽ đã đem lại cho ngành giáo dục nói chung và việc giảng dạy ngoại ngữ nói riêng ở Việt Nam những thành tựu và đề ra thách thức mới. Theo đó, với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, nhiều phương tiện hỗ trợ dạy học ra đời, đã mang lại hiệu quả, giúp giáo viên có thể định hướng học sinh tiếp cận với nguồn tri thức phong phú, dễ hiểu nhất. Từ việc lên lớp bằng giáo án điện tử, những năm gần đây còn xuất hiện thêm những thiết bị công nghệ dạy học hiện đại như bảng điện tử thông minh, sách giáo khoa điện tử, phần mềm thiết kế bài giảng...

Trong đó, với môn tiếng Anh cũng đã có nhiều thay đổi trong cách dạy và học giúp cho giáo viên và học sinh tiếp cận dễ  hơn với các phương pháp mới tiên tiến và việc ứng dụng CNTT vào quá trình giảng dạy nhằm nâng cao tính tự chủ và động cơ học tập của học sinh, sinh viên; và đặc biệt mở rộng khả năng tương tác của người học.

Nhằm thực hiện mục tiêu đề ra trong kế hoạch năm học 2023-2024 của Trung tâm với chủ đề chuyển đổi số và phát huy sức mạnh hệ thống, cùng với về việc triển khai  áp dụng chuẩn Ngoại ngữ mới cho sinh viên từ khóa 21 trở về sau, đồng thời giúp đội ngũ giảng viên trung tâm tiếp cận đầy đủ về chuẩn nội dung kiến thức, kỹ năng, hình thức thi cũng như có được kinh nghiệm trong giảng dạy. Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang xây dựng kế hoạch tổ chức buổi hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tiếng Anh B1 V-step tại Trung tâm Ngoại ngữ" vào ngày 27/01/2024.