Khai giảng khóa mới

  • Đăng bởi: admin lúc: T2, 8 Th8 2016

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN

NĂM HỌC: 2018-2019

 

STT KHÓA NGÀY KHAI GIẢNG ĐĂNG KÝ ĐẾN
01 K95 24/09/2018 24/09/2018
02 K96 12/2018  
03 K97 03/2019  
04 K98 06/2019   

                                                                                                                                                                            

                                                                                 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ