Lịch thi tiếng Anh A2 tại Trường ĐHAG - Khóa ngày 14/05/2017

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T4, 10 Tháng 5 2017

 

LỊCH THI TIẾNG ANH A2

KHÓA NGÀY 14/05/2017

 

I. Lịch thi:

Chứng chỉ

13/05/2017

14/05/2017

Tiếng Anh

cấp độ A2

15h00 thí sinh tập trung tại Nhà B109 để nghe sinh hoạt quy chế và nhận thẻ dự thi.

Kiểm tra Nghe, Đọc, Viết : 7:00  

Kiểm tra Vấn đáp buổi chiều 13:00

II. Giờ thi và hiệu lệnh:

Sau giờ mở đề thi buổi sáng 15 phút (tức 8:25), thí sinh không được tiếp nhận vào phòng thi.

* Buổi sáng:           

-  6:45 : tập trung tại phòng Hội đồng (Lab 8)

-  7:15 : đánh số báo danh - gọi thí sinh vào phòng thi

-  8:10 : phát đề (một hồi chuông)

-  8:20 : tính giờ làm bài (một hồi chuông)

-  10:35 : hết giờ làm bài, thu bài (một hồi chuông)

Lưu ý: 15 phút trước khi hết giờ làm bài, giám thị nhắc thí sinh thời gian làm bài còn lại.

* Buổi chiều:

          - 12:50 : giám khảo tập trung tại phòng Hội đồng (Lab 8)

- 13:00 : thí sinh tập trung tại phòng thi vấn đáp.

                                                                              HỘI ĐỒNG THI