Thông báo đăng ký thi B1 tại Đại học Đồng Tháp (khóa ngày 27-04-2024)

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T3, 26 Th3 2024

 

 

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG ANH 3 BẬC THEO KHUNG VSTEP (B1, B2, C1) ĐỢT NGÀY 27/04/2024

- Đăng ký tại Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang

- Thời hạn đăng ký: đến 16 giờ ngày 12/04/2024 (Hết thời hạn đăng ký này, thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ cho Trường ĐH Đồng Tháp theo thời hạn 14/4/2024)

- Địa điểm thi: Trường Đại học Đồng Tháp 

- Thời gian thi: ngày 27/04/2024

Lưu ý:

- Nếu mỗi đợt thi có từ 40 em đăng ký dự thi thì ĐHĐT sẽ hỗ trợ xe đưa rước miễn phí

- Sinh viên ĐHAG đăng ký dự thi sẽ được hỗ trợ ôn tập 2 buổi online miễn phí.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ