Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh chất lượng cao Khóa 02 tại Cơ sở II - Trường PT THSP

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T7, 26 Th8 2017

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ 02

tại Cơ sở II - Trường PT THSP

                  Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp tiếng Anh chất lượng cao vào tối các ngày 2, 4, 6 hàng tuần (từ 18h30 đến 20h00) tại Cơ sở II - Trường PT THSP. Cụ thể như sau:

LỚP

TUỔI

GIÁO TRÌNH

SỐ TIẾT

ĐƠN GIÁ

LỊCH HỌC

Các lớp

tiếng Anh

trẻ em

Starters 1

7 - 8

Cambridge starters

Family & Friends 1

72 tiết

1.300.000 đ/ Khóa

Tối 2,4,6

Movers 1

9 - 10

Cambridge movers

Family & Friends 3

72 tiết

1.400.000 đ/ Khóa

Tối 2,4,6

Flyers 1

11 - 12

Cambridge flyers

Family & Friends 5

72 tiết

1.500.000 đ/ Khóa

Tối 2,4,6

Các lớp

tiếng Anh

thiếu niên

KET 1

12 - 13

Cambridge KET 1

Four Corners – 1A

72 tiết

1.600.000 đ/ Khóa

Tối 2,4,6

PET 1

14 - 15

Cambridge PET 1

Four Corners – 4A

72 tiết

1.700.000 đ/ Khóa

Tối 2,4,6

TỔNG KHAI GIẢNG: 18-09-2017

* Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo, tại phòng ghi danh Cơ sở II - Trường PT THSP - Khu A cũ vào giờ hành chính hoặc tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ:  01272 662 664

* Email: cfl@agu.edu.vn  - WebSite: http://cfl.agu.edu.vn

                                                                          P. Giám đốc TTNN

                                                                                                (Đã ký)

                                                                                            Phan Văn Chí