Thông báo chiêu sinh Khóa 01 tại Cơ sở II - Trường PT THSP. Tổng khai giảng: 12/06/2017

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T4, 10 Tháng 5 2017

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ 01

tại Cơ sở II - Trường PT THSP

                  Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào tối các ngày 2, 4, 6 hàng tuần tại Cơ sở II - Trường PT THSP. Cụ thể như sau:

LỚP

TUỔI

GIÁO TRÌNH

SỐ TIẾT

HỌC PHÍ

LỊCH HỌC

Các lớp

tiếng Anh

trẻ em

Starters 1

7 - 8

Cambridge starters

Family & Friends 1

72 tiết

1.300.000 đ/ Khóa

Tối 2,4,6

19h – 20h30

Movers 1

9 - 10

Cambridge movers

Family & Friends 3

72 tiết

1.400.000 đ/ Khóa

Tối 2,4,6

19h – 20h30

Flyers 1

11 - 12

Cambridge flyers

Family & Friends 5

72 tiết

1.500.000 đ/ Khóa

Tối 2,4,6

19h – 20h30       

Các lớp

tiếng Anh

thiếu niên

KET 1

12 - 13

Cambridge KET 1

Four Corners – 1A

72 tiết

1.600.000 đ/ Khóa

Tối 2,4,6

19h – 20h30

PET 1

14 - 15

Cambridge PET 1

Four Corners – 4A

72 tiết

1.700.000 đ/ Khóa

Tối 2,4,6

19h – 20h30

TỔNG KHAI GIẢNG: 12-06-2017

* Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo, tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ: Tầng trệt, Khối Thư viện và các Trung tâm vào giờ hành chính hoặc tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0296) 6253595 hoặc 01272 662 664

* Email: cfl@agu.edu.vn  - WebSite: http://cfl.agu.edu.vn

                                                                          P. Giám đốc TTNN

                                                                                              (Đã ký)

                                                                                      Nguyễn Minh Triết