Thông báo chiêu sinh khóa 101 - Ngày 15/7/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 1 Th7 2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 101

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào các tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5 hàng tuần. Cụ thể như sau:

 

Stt

LỚP

TÊN LỚP

GIÁO TRÌNH

SỐ TIẾT

ĐƠN GIÁ

1

Tiếng Anh

Cơ bản

Thiếu nhi

Mickey

(từ 1 - 6)

Everybody Up

72 tiết

600.000

Thiếu niên

Starters (1-4)

Starter 1, 2, 3, 4

Everybody Up

72 tiết

650.000

Movers (1-4)

Movers 1, 2, 3, 4

Everybody Up

72 tiết

700.000

Flyers (1-4)

Flyers 1, 2, 3, 4

Everybody Up

72 tiết

800.000

Ket (1-4)

Ket 1, 2, 3, 4

Everybody Up

72 tiết

850.000

Cơ bản

thiếu niên, người lớn

General English

Four Corners 2A

72 tiết

800.000

2

Luyện thi theo khung

6 bậc của

Việt Nam

Luyện A2

A2

Tài liệu tổng hợp

96 tiết

1.600.000

Luyện B1

B1.1

110 tiết

1.900.000

B1.2

72 tiết

1.000.000

Luyện B2

B2.1

110 tiết

2.700.000

B2.2

72 tiết

1.400.000

3

Tiếng Anh

đặc biệt

TOEIC

TOEIC

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.400.000

TOEIC (cấp tốc)

84 tiết

1.900.000

IELTS

Pre-Ielts

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.500.000

Ielts 4.5

84 tiết

1.900.000

4

Tiếng Anh

Đàm thoại

Cơ bản

S1

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

900.000

Nâng cao

S2

72 tiết

1.000.000

5

Ngoại ngữ khác

Cơ bản

Khmer

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.200.000

Nhật

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

2.000.000

Hàn

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.800.000

 

TỔNG KHAI GIẢNG: 15/7/2020

 

ĐẶC BIỆT:  Giảm 20% học phí cho lớp A2, Nhật, Hàn khi đăng ký học tối thứ 3,5.

Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo, tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ: Tầng trệt, Khối Thư viện và các Trung tâm vào giờ hành chính hoặc tối thứ 2,4,6 hàng tuần.

- Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0296) 6253595 hoặc 0836 487 487

- Website: http://cfl.agu.edu.vn  -  Email: cfl@agu.edu.vn                

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ