Thông báo chiêu sinh Khóa 85. Tổng khai giảng: 06/06/2016

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T2, 16 Tháng 5 2016

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ 85

 

        Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào tối các ngày 2, 4, 6 hàng tuần. Cụ thể như sau:

Stt

LỚP

TÊN LỚP

GIÁO TRÌNH

SỐ TIẾT

ĐƠN GIÁ

1

Các lớp tiếng Anh

Cơ bản

Thiếu nhi

Mickey (1-8)

First Friends

Family & Friends

72 tiết

450.000

Thiếu niên

Đôrêmi (1-2)

Đôrêmon (1-4)

Family & Friends

72 tiết

450.000

Cơ bản

người lớn

General English

Four Corners 2A

72 tiết

650.000

2

Các lớp luyện thi

Chứng chỉ A

A

Four Corners 2B

72 tiết

860.000

Chứng chỉ B

B

Four Corners 3A

84 tiết

880.000

3

Luyện thi Cấp tốc

Chứng chỉ B

B (ct)

Tài liệu tổng hợp

84 tiết

1.000.000

4

Luyện thi theo

khung 6 bậc của

Việt Nam

Luyện A2

A2

Tài liệu tổng hợp

96 tiết

1.200.000

Luyện B1

B1

Tài liệu tổng hợp

120 tiết

1.600.000

Luyện B2

B2

Tài liệu tổng hợp

120 tiết

1.600.000

5

Tiếng Anh

Đàm thoại

Cơ bản

S1

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

800.000

Nâng cao

S2

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

900.000

6

Tiếng Anh

đặc biệt

Luyện IELTS

IELTS

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.300.000

Luyện TOEIC

TOEIC

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.000.000

                                         TỔNG KHAI GIẢNG: 06-06-2016

* Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo tại Văn phòng Trung tâm: Tầng trệt, Khối Thư viện và Trung tâm vào giờ hành chính hoặc tối 2, 4, 6 hàng tuần.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (076) 6253595  hoặc 01218.030.247 

* Website: http://cfl.agu.edu.vn - Email: cfl@agu.edu.vn 

                                                                                                                 P. GIÁM ĐỐC

                                                                                                  (đã ký)

                                                                                        Nguyễn Minh Triết