Thông báo chiêu sinh Khóa 86. Tổng khai giảng: 12/09/2016

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T3, 16 Th8 2016

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ 86

            Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào tối các ngày 2, 4, 63, 5 hàng tuần tại Trường Đại học An Giang. Cụ thể như sau:

Stt

LỚP

TÊN LỚP

GIÁO TRÌNH

SỐ TIẾT

ĐƠN GIÁ

1

Tiếng Anh

Cơ bản

Thiếu nhi

Mickey (1-8)

First Friends

Family & Friends

72 tiết

500.000

Thiếu niên

Đôrêmi (1-2)

Đôrêmon (1-4)

Family & Friends

72 tiết

500.000

Cơ bản

người lớn

General English

Four Corners 2A

72 tiết

700.000

2

Luyện thi

Chứng chỉ A

A

Four Corners 2B

72 tiết

800.000

Chứng chỉ B

B

Four Corners 3A

84 tiết

900.000

3

Luyện thi theo khung

6 bậc của

Việt Nam

Luyện A2

A2

Tài liệu tổng hợp

140 tiết

1.800.000

Luyện B1

B1

Tài liệu tổng hợp

210 tiết

2.400.000

Luyện B2

B2

Tài liệu tổng hợp

240 tiết

2.700.000

4

Tiếng Anh

Đàm thoại

Cơ bản

S1

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

800.000

Nâng cao

S2

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

950.000

5

Tiếng Anh

đặc biệt

Luyện TOEIC

TOEIC

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.200.000

Luyện TOEIC (cấp tốc)

TOEIC (ct)

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.400.000

Luyện IELTS

IELTS

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.500.000

6

Văn phạm

Cơ bản

Basic Grammar

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

800.000

Nâng cao

Advanced

Grammar

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

950.000

7

Tiếng Trung

Cơ bản

Basic Chinese

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

800.000

8

Tiếng Pháp

Cơ bản

Basic French

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

800.000

9

Tiếng Khmer

Cơ bản

Basic Khmer

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

800.000

TỔNG KHAI GIẢNG: 12-09-2016

* Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo, tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ: Tầng trệt, Khối Thư viện và các Trung tâm vào giờ hành chính hoặc tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (076) 6253595 hoặc 01218.030247

* Website: http://cfl.agu.edu.vn  -  Email: cfl@agu.edu.vn

                                                                                                                                  P. Giám đốc 

                                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                             Nguyễn Minh Triết