Thông báo chiêu sinh khóa 89. Tổng khai giảng: 20/03/2017

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T5, 2 Th3 2017

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ 89

                  Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào tối các ngày 2, 4, 6 hàng tuần tại Trường Đại học An Giang. Cụ thể như sau:

Stt
LỚP
TÊN LỚP
GIÁO TRÌNH
SỐ TIẾT
ĐƠN GIÁ

1

Tiếng Anh
Cơ bản
Thiếu nhi
Mickey (1-8)
First Friends
Family & Friends
72 tiết
500.000
Thiếu niên
Đôrêmi (1-2)
Đôrêmon (1-4)
Family & Friends
72 tiết
500.000
Cơ bản
người lớn
General English
Four Corners 2A
72 tiết
700.000
Cơ bản
người lớn
General English
Tài liệu tổng hợp
72 tiết
700.000

2

Luyện thi

CCNN QG

A - Anh
A
Four Corners 2B
72 tiết
800.000
B - Anh B Four Conners 3A 84 tiết 900.000
B - Pháp 
B
Tài liệu tổng hợp
84 tiết
900.000
B - Trung
B
Tài liệu tổng hợp
84 tiết
900.000

3

Luyện thi theo khung
6 bậc của
Việt Nam
Luyện A2
A2
Tài liệu tổng hợp
 
140 tiết
1.800.000

Luyện B1

B1.1
140 tiết
1.900.000
B1.2
72 tiết
1.000.000

Luyện B2

B2.1
160 tiết
2.700.000
B2.2
72 tiết
1.200.000

4

Tiếng Anh
Đàm thoại
Cơ bản
S1
Tài liệu tổng hợp
72 tiết
800.000
Nâng cao
S2
72 tiết
950.000

5

Tiếng Anh
đặc biệt
Luyện TOEIC
TOEIC
Tài liệu tổng hợp
72 tiết
1.200.000
Luyện TOEIC (cấp tốc)
TOEIC (ct)
72 tiết
1.400.000
Luyện IELTS
Pre-IELTS
Tài liệu tổng hợp
72 tiết 1.100.000
IELTS 4.5 - 5.0   96tiết 1.400.000
IELTS 5.0 - 5.5   96tiết 1.700.000
IELTS 5.5 - 6.0
140 tiết
2.500.000
IELTS 5.5 - 6.0 160 tiết 2.900.000

6

Văn phạm
Cơ bản
Basic Grammar
Tài liệu tổng hợp
72 tiết
800.000
Nâng cao
Advanced
Grammar
Tài liệu tổng hợp
72 tiết
950.000
7
Tiếng Trung
Cơ bản
Basic Chinese
Tài liệu tổng hợp
72 tiết
800.000
8
Tiếng Pháp
Cơ bản
Basic French
Tài liệu tổng hợp
72 tiết
800.000
9
Tiếng Khmer
Cơ bản
Basic Khmer
Tài liệu tổng hợp
72 tiết
800.000

TỔNG KHAI GIẢNG: 20-03-2017

* Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo, tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ: Tầng trệt, Khối Thư viện và các Trung tâm vào giờ hành chính hoặc tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (076) 6253595 hoặc 01236.487 487

* Email: cfl@agu.edu.vn  - WebSite: http://cfl.agu.edu.vn

                                                                          P. Giám đốc TTNN

                                                                                              (Đã ký)

                                                                                      Nguyễn Minh Triết