Thông báo chiêu sinh Khóa 94. Tổng khai giảng: 02/07/2018

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T6, 15 Th6 2018

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 94

      Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào tối các ngày 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần tại Trường Đại học An Giang. Cụ thể như sau:

Stt

LỚP

TÊN LỚP

GIÁO TRÌNH

SỐ TIẾT

ĐƠN GIÁ

1

Tiếng Anh

Cơ bản

Thiếu nhi

Mickey (1-6)

First Friends

Family & Friends

72 tiết

550.000

Thiếu niên

Starters (1-4)

Starters 1, 2, 3, 4

Family & Friends

72 tiết 600.000
Movers (1-4)

Movers 1, 2, 3, 4

Family & Friends

72 tiết 650.000
Flyers (1-4)

Flyers 1, 2, 3, 4

Family & Friends

72 tiết 700.000

Ket (1-4)

Ket 1, 2, 3, 4

Family & Friends

72 tiết

750.000

Cơ bản

người lớn

General English

Four Corners 2A

72 tiết

700.000

Cơ bản

người lớn

General English

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

700.000

2

Luyện thi

CCNN QG

A. Anh

A

Four Corners 2B

72 tiết

800.000

B. Anh, Pháp, Trung B Tài liệu tổng hợp 84 tiết 900.000

C. Anh

C

Tài liệu tổng hợp

84 tiết

1.400.000

3

Luyện thi theo khung

6 bậc của

Việt Nam

Luyện A2

A2

Tài liệu tổng hợp

 

110 tiết

1.400.000

Luyện B1

B1.1

140 tiết

1.900.000

B1.2

72 tiết

1.000.000

Luyện B2

B2.1

140 tiết

2.700.000

B2.2

72 tiết

1.200.000

4

Tiếng Anh

Đàm thoại

Cơ bản

S1

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

800.000

Nâng cao

S2

72 tiết

950.000

5

Tiếng Anh

đặc biệt

Luyện TOEIC

TOEIC

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.200.000

TOEIC (ct)

84 tiết

1.900.000

Luyện IELTS

Pre-IELTS

Tài liệu tổng hợp

72 tiết 1.100.000
IELTS 4.5   84tiết 1.600.000

6

Ngoại ngữ khác

Cơ bản

Pháp, Trung

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

800.000

Khmer

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.200.000

Nhật Tài liệu tổng hợp 72 tiết 2.000.000

Hàn

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.800.000

 

 TỔNG KHAI GIẢNG: 02 - 07 - 2018 

 

Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo, tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ: Tầng trệt, Khối Thư viện và các Trung tâm vào giờ hành chính hoặc tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0296) 6253595 hoặc 01236 487 487

* Email: cfl@agu.edu.vn  - WebSite: http://cfl.agu.edu.vn

                                                                                    P. Giám đốc TTNN

                                                                                              (Đã ký)

                                                                                      Nguyễn Minh Triết