Thông báo chiêu sinh khóa 98, ngày 03-07-2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 13 Th6 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 98

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào các tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần. Cụ thể như sau:

 

Stt

LỚP

TÊN LỚP

GIÁO TRÌNH

SỐ TIẾT

ĐƠN GIÁ

1

Tiếng Anh

Cơ bản

Thiếu nhi

Mickey

(từ 1 - 6)

First Friends

Family & Friends

72 tiết

550.000

Thiếu niên

Starters (1-4)

Starter 1, 2, 3, 4

Family & Friends

72 tiết

600.000

Movers (1-4)

Movers 1, 2, 3, 4

Family & Friends

72 tiết

650.000

Flyers (1-4)

Flyers 1, 2, 3, 4

Family & Friends

72 tiết

700.000

Ket (1-4)

Ket 1, 2, 3, 4

Family & Friends

72 tiết

750.000

Cơ bản

thiếu niên, người lớn

General English

Four Corners 2A

72 tiết

700.000

2

Luyện thi theo khung

6 bậc của

Việt Nam

Luyện A2

A2

Tài liệu tổng hợp

110 tiết

1.400.000

Luyện B1

B1.1

140 tiết

1.900.000

B1.2

72 tiết

1.000.000

Luyện B2

B2.1

140 tiết

2.700.000

B2.2

72 tiết

1.400.000

3

Tiếng Anh

đặc biệt

TOEIC

TOEIC

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.200.000

TOEIC (cấp tốc)

84 tiết

1.900.000

IELTS

Pre-Ielts

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.100.000

Ielts 4.5

84 tiết

1.600.000

4

Tiếng Anh

Đàm thoại

Cơ bản

S1

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

800.000

Nâng cao

S2

72 tiết

950.000

5

Ngoại ngữ khác

Cơ bản

Khmer

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.200.000

Nhật

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

2.000.000

Hàn

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

1.800.000

 

TỔNG KHAI GIẢNG: 03/07/2019

 

Ø Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo, tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ: Tầng trệt, Khối Thư viện và các Trung tâm vào giờ hành chính hoặc tối thứ 2,4,6 hàng tuần.

Ø Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0296) 6253595 hoặc 0836 487 487

Ø Website: http://cfl.agu.edu.vn  -  Email: cfl@agu.edu.vn                              

                                                                                                                                      P. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                                 Nguyễn Minh Triết                                                                                                                                  

Tập tin đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon Thong bao chieu sinh Khoa 98.pdf262.68 KB