Thông báo chiêu sinh lớp A2 (cấp tốc) tháng 10/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 2 Th10 2020

THÔNG BÁO

Chiêu sinh lớp luyện thi A2 cấp tốc
 

- Thời gian ôn tập: Tối thứ 3, 5 và chiều thứ 7 (từ 20/10/2020 đến 14/11/2020)
 

- Lệ phí: 1.200.000/khóa
 

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/10/2020.
 

- Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0296) 6253595 hoặc 0836.487 487
 

- WebSite: http://cfl.agu.edu.vn - Email: cfl@agu.edu.vn

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ