Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh A2, B1. Ngày 12/08/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T3, 28 Th7 2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LUYỆN THI TIẾNG ANH

CẤP ĐỘ A2, B1

       Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHAG thông báo Chiêu sinh lớp tiếng Anh cấp độ A2, B1, cụ thể như sau:

Stt

Tên lớp

Trình độ

Số tiết

Thời gian học

Đơn giá

Giá giảm 20%

1

 

Tiếng Anh 

      A2 

 

A2.1

72

Thứ 2, 4, 6

(19h00-20h30)

1.200.000

960.000

A2.2

96

Thứ 2, 4, 6

(19h00-20h30)

1.600.000

1.280.000

2

 

Tiếng Anh 

      B1 

 

B1.1

84

Thứ 2, 4, 6

(19h00-20h30)

1.700.000

1.360.000

B1.2

96

Thứ 2, 4, 6

(19h00-20h30)

2.500.000

2.000.000

 

TỔNG KHAI GIẢNG: 12-08-2020

           

Chương trình giảm giá:

 Giảm 20% học phí cho tất cả học viên khi đăng ký học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/08/2020.

Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 11/08/2020, tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, Tầng trệt, Khối Thư viện và các Trung tâm.

³ Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0296) 6253595 hoặc 0836 487 487

³ Website: http://cfl.agu.edu.vn  -  Email: cfl@agu.edu.vn                         

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ