Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh, Nhật, Hàn

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 28 Tháng 5 2020

 THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP LUYỆN THI TIẾNG ANH, NHẬT, HÀN

       Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHAG thông báo Chiêu sinh lớp tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, cụ thể như sau:

Stt

Tên lớp

Trình độ

Số tiết

Thời gian học

Đơn giá

Giá giảm 15%

1

 

Tiếng Anh 

    (6 bậc) 

 

A2.1

72

Thứ 2, 4, 6

(19h00-20h30)

1.200.000

1.020.000

A2.2

72

Thứ 2, 4, 6

(19h00-20h30)

1.600.000

1.360.000

2

   Ielts

Pre-ielts

(A2)

72

Thứ 3, 5,

(18h30-20h45)

1.500.000

1.275.000

Ielts 4.5

(B1)

84

Thứ 3, 5,

(18h30-20h45)

1.900.000

1.615.000

3

Tiếng Nhật

JLPT-N6

(A1) 

72

Thứ 3, 5

(18h30-20h45)

2.000.000

1.700.000

4

Tiếng Hàn 

Topik 1

(A1)

72

Thứ 3, 5

(18h30-20h45)

1.800.000

1.530.000

 

TỔNG KHAI GIẢNG: 15-06-2020

                                                        

Ø Chương trình giảm giá:

 Giảm 15% học phí cho tất cả học viên khi đăng ký học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/06/2020.

Ø Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 12/06/2020, tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, Tầng trệt, Khối Thư viện và các Trung tâm.

³ Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0296) 6253595 hoặc 0836 487 487

³ Website: http://cfl.agu.edu.vn  -  Email: cfl@agu.edu.vn                                                                                                         

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ