Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cường 3

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T3, 19 Th4 2022

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

       Căn cứ theo Kế hoạch số 324-KH-DHAG ngày 04 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHAG thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cường 3 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên, tạo môi trường anh ngữ cho sinh viên tham gia rèn luyện, phát triển đồng bộ các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

- Nội dung học bám sát chương trình tiếng Anh 3 đang học tại Trường và hỗ trợ thêm các kiến thức, kỹ năng trong chương trình luyện thi tiếng Anh A2.  

- Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể đạt trình độ tiếng Anh tương đương A2, đủ điều kiện tham gia các lớp luyện thi B1 đáp ứng chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định.

2. Đối tượng: dành cho sinh viên đã học môn tiếng Anh không chuyên 2 (mã ngành ENG111).

3. Thời gian học: tối thứ 3, 5 (từ 18h45 đến 21h00)

4. Số lượng lớp: 03 lớp (tối đa 30/ lớp).

5. Địa điểm học: Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang.

6. Học phí giảm 50%: 600.000/ khóa/3 tháng.

 

TỔNG KHAI GIẢNG: 28/04/2022

 

Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/04/2022, tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ, Tầng trệt, Khối Thư viện và các Trung tâm.

- Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0296) 6253595 hoặc 0836 487 487 hoặc đăng ký qua số zalo 0342243399 (Mr. Trọng).

- Website: http://cfl.agu.edu.vn  -  Email: cfl@agu.edu.vn

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Tập tin đính kèm: