Thông báo Chiêu sinh lớp tiếng Nhật, tiếng Hàn. Tổng khai giảng: 07/08/2017

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T2, 17 Th7 2017

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP

TIẾNG NHẬT, TIẾNG HÀN

 

        Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang Thông báo Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ vào tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 hàng tuần tại Trường Đại học An Giang. Cụ thể như sau:

STT

TÊN LỚP

TRÌNH ĐỘ

GIÁO TRÌNH

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1

Tiếng Nhật

Cơ bản

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

19:00 –> 21:00

2

Tiếng Hàn

Cơ bản

Tài liệu tổng hợp

72 tiết

19:00 –> 21:00

TỔNG KHAI GIẢNG: 07-08-2017

 

* Chương trình giảm giá + quà tặng:

     - Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký từ 15/07/2017 đến 05/08/2017

     - Tặng 01 phần quà cho mỗi học viên khi đăng ký học

 

Giáo viên tham gia giảng dạy giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật, tiếng Hàn.


* Nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 05/08/2017, tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ: Tầng trệt, Khối Thư viện và các Trung tâm vào giờ hành chính hoặc tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ: (0296) 6253595 hoặc 01236 487 487

* Website: http://cfl.agu.edu.vn  -  Email: cfl@agu.edu.vn

 

                                                                                          P. Giám đốc TTNN

                                                                                                            (đã ký và đóng dấu)

                                                                                           Nguyễn Minh Triết