Thông báo học lại khóa 101, từ ngày 17/8/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 13 Th8 2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến phụ huynh, học viên thời gian học lại của các lớp thiếu nhi, thiếu niên khóa 101.

- Bắt đầu học lại từ tối Thứ Hai, 17/8/2020.

- Lịch học và phòng học không thay đổi.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ