THÔNG BÁO HỌC VIÊN ĐI HỌC LẠI

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 6 Tháng 5 2020

THÔNG BÁO

Về việc học viên đi học lại

 

Căn cứ Thông báo số 414/TB-ĐHAG ngày 28/4/2020 của Trường Đại học An Giang về việc sinh viên, học viên đi học lại,

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, trường Đại học An Giang, Trung tâm Ngoại ngữ thông báo về việc đi học lại của học viên như sau:

Thời gian đi học lại: từ ngày 11/5/2020.

Chú ý:

- Học viên mang khẩu trang trên đường đến trường và trong giờ học.

- Phụ huynh không được đến gần các dãy lớp học.

Trung tâm Ngoại ngữ chân thành cám ơn quý phụ huynh, học viên đã tin tưởng đồng hành cùng Trung tâm trong suốt thời gian vừa qua.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ