Thông báo lịch nghỉ từ 09/03/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: CN, 8 Th3 2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo phụ huynh, học viên lịch nghỉ phòng chống dịch bệnh

- Nghỉ từ ngày 09/03/2020 đến hết ngày 29/03/2020

- Dự kiến học lại từ ngày 30/03/2020.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ