Thông báo lịch nghỉ từ 30/03/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: CN, 29 Th3 2020

THÔNG BÁO

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến phụ huynh, học viên lịch nghỉ các lớp như sau:

- Nghỉ từ ngày 30/03/2020 cho đến ngày có thông báo mới về lịch học.

- Trung tâm làm việc online qua mail, mạng xã hội.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ