Thông báo lịch nghỉ từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 28 Th2 2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ xin thông báo đến phụ huynh, học viên lịch nghỉ bổ sung nhằm phòng tránh dịch bệnh. Cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày thứ Hai 02/03/2020 đến hết ngày 08/03/2020.

- Học lại (dự kiến) từ ngày thứ Hai 09/03/2020.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ