Thông báo liên kết thi B1 (tại ĐH Đồng Tháp) - ngày 28/05/2024

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 24 Th4 2024

THÔNG BÁO LIÊN KẾT THI B1 (tại ĐH Đồng Tháp)

✅ Thời gian thi: 28/05/2024

✅ Thời gian đăng ký: đến 16g30 ngày 14/05/2024 (tại Trung tâm Ngoại ngữ Đại học An Giang. Sau thời gian này, thí sinh tự đăng ký với Đại học Đồng Tháp).

Lưu ý:

- Nếu mỗi đợt thi có từ 40 em đăng ký dự thi thì ĐHĐT sẽ hỗ trợ xe đưa rước miễn phí

- Sinh viên ĐHAG đăng ký dự thi sẽ được hỗ trợ ôn tập 2 buổi online miễn phí.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ