Thông báo nghỉ dịp Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường Đại học An Giang

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 13 Th11 2019

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên Trung tâm lịch nghỉ dịp Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường Đại học An Giang, cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày thứ Ba, 19/11/2019 đến hết ngày Thứ Năm 21/11/2019.

- Học viên học lại bình thường từ ngày Thứ Sáu, 22/11/2019.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ