Thông báo nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 25 Th4 2019

THÔNG BÁO

(Nghỉ Ngày Thống nhất đất nước và Quốc tế lao động năm 2019)

 Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo đến toàn thể học viên đang theo học chương trình tiếng Anh tại Trung tâm lịch nghỉ Nghỉ Ngày Thống nhất đất nước và Quốc tế lao động năm 2019, cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày thứ Hai, 29/04/2019 đến hết ngày Thứ Tư 01/05/2019.

- Học viên học lại bình thường từ ngày Thứ Năm, 02/05/2019.

                                                                                                   TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ