Thông báo nghỉ Lễ 30/4 - 1/5/2021

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 28 Th4 2021

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên lịch nghỉ dịp Lễ 30/4 – 1/5, cụ thể như sau:

- Nghỉ ngày thứ Sáu, 30/04/2021.

- Bắt đầu học lại từ ngày thứ Tư, 05/05/2021.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ