Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày 18/4/2024

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T3, 16 Th4 2024

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên lịch nghỉ dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 al.) cụ thể như sau:

- Nghỉ ngày thứ Năm, 18/04/2024.

- Bắt đầu học lại từ ngày thứ Sáu, 19/04/2024.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ