Thông báo nghỉ phục vụ kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia 2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T5, 20 Th6 2019

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên Trung tâm lịch nghỉ để phục vụ công tác thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày thứ Hai, 24/06/2019 đến hết ngày Thứ Sáu 28/06/2019.

- Học viên học lại bình thường từ ngày Thứ Hai, 01/07/2019.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ