Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2019

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 28 Th12 2018

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo đến toàn thể học viên đang theo học chương trình tiếng Anh tại Trung tâm lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2019, cụ thể như sau:

  • Nghỉ tối Thứ Hai, Ba (ngày 31/12/201801/01/2019)
  • Học viên học lại bình thường từ ngày Thứ Tư (02/01/2019)

                                                                                  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ