Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T2, 30 Th12 2019

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên Trung tâm lịch nghỉ dịp Tết Dương lịch 2020, cụ thể như sau:

- Nghỉ ngày thứ Tư 01/01/2020

- Học viên học lại bình thường từ ngày Thứ Năm, 02/01/2020.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ