Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2021

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 30 Th12 2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên Trung tâm lịch nghỉ dịp Tết Dương lịch 2021, cụ thể như sau:

- Nghỉ ngày thứ Sáu 01/01/2021

- Học viên học lại bình thường từ ngày Thứ Hai, 04/01/2021.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ