Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2024

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 29 Th12 2023

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến học viên và phụ huynh lịch nghỉ Tết Dương lịch của Trung tâm Ngoại ngữ, cụ thể như sau:

- Nghỉ từ ngày thứ Hai, 01/01/2024 đến hết ngày.

- Bắt đầu làm việc, học lại  theo thời khóa biểu từ ngày thứ Ba, 02/01/2024.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ