Thông báo nghỉ từ ngày 10/02/2020 đến ngày 01/03/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T6, 7 Th2 2020

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang xin thông báo lịch nghỉ của học viên nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh.

- Nghỉ từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 01/02/2020

- Học viên học lại bình thường từ ngày 02/03/2020.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ