Thông báo nhận chứng chỉ A2 khóa ngày thi 21/11/2020

  • Đăng bởi: nbtrong lúc: T4, 6 Th1 2021

THÔNG BÁO

Các bạn đã đăng ký thi và đạt kết quả tại kỳ thi A2 khóa ngày 21/11/2020 hiện tại đã có chứng chỉ.

Các bạn vui lòng mang theo CMND vào Trung tâm nhận chứng chỉ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến thứ Sáu ngày 15/01/2021.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ