Thông báo nhận chứng chỉ ngoại ngữ Khóa 72 (thi ngày: 11/09/2016)

  • Đăng bởi: nhthuan lúc: T7, 31 Th12 2016

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÓA 72 - THI NGÀY 11/09/2016

    Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học An Giang thông báo đến các thí sinh đạt kết quả trong kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia Khóa ngày 11/09/2016 vui lòng đến văn phòng Trung tâm nhận chứng chỉ.

    Chứng chỉ được phát từ 26/12/2016 vào các ngày thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (giờ hành chính).

   * Ghi chú:  Thi sinh đến nhận chứng chỉ cần mang theo CMND để đối chiếu.

                                                                                                           Trung tâm Ngoại ngữ